מה עושים כשאין מספיק זמן?  בפרק הזה על כך בדיוק אני מדבר, ועל זה שהיעדר זמן למעשה הוא סימפטום של משהו אחר.  הסתכלות-על על נושא הזמן, סדר עדיפויות, ועוד.  האזנה נעימה

Share | Download(Loading)